Skip to content
Home » ระกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

ระกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

  • by

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อให้การรับนักเรียน การรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนประจำที่จะเข้าเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ https://drive.google.com/…/1GtK5IRCw5puPCFb0AlF…/view…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น