Skip to content
Home » อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “E-Portfolio My Website” วันที่ 6-7 เมษายน 2565 ด้วยรูปแบบ Online และ Onsite

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “E-Portfolio My Website” วันที่ 6-7 เมษายน 2565 ด้วยรูปแบบ Online และ Onsite

  • by

โครงการพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “E-Portfolio My Website” วันที่ 6-7 เมษายน 2565 ด้วยรูปแบบ Online และ Onsite
ท่านจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจำนวน 12 ชั่วโมง ในหัวข้อ -การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Canva -การจัดทำ E-Portfolio On Google Site สนใจสมัครเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ >>> https://forms.gle/6JAcXxiPhCEetSHG6 กลุ่ม FB (กลุ่มปิด) เข้ารับการอบรม เข้าร่วมได้ที่ >>> https://www.facebook.com/groups/731210468054128/ กำหนดการจัดกิจกรรม >>> https://fb.me/e/4JRdZhAon

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น