หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ
สงกรานต์ ปี 2558
ร่วมถวายพระพร มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ณ ที่ว่าการอำเภอพล วันที่ 2 เมษายน 2558
ภาพบรรยากาศการเรียนเสริมทักษะก่อนเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2558
อาจารย์เข็มมา ธระเสนา ที่มามอบหนังสือ
น้องเจมส์และน้องเจได้มามอบหนังสือ สื่อการเรียนรู้เพื่อนำเข้าห้องสมุดโรงเรียนกระแสพัฒนา
บรรยากาศการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา นักเรียนร่วมถวายสังฆทานและจตุปัจจัย ในวันที่ 4 มีนาคม 2558
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 6 มีนาคม 2558
บรรยากาศการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557 วันที่ 9-11 มีนาคม 2558