ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

          วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑ เพื่อผู้ปกครองและนักเรียน รับทราบนโยบายของทางโรงเรียน นักเรียน ม. ๑ รับอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และ ตารางเรียน นักเรียน ม. ๒ - ๓ รับผลการเรียนที่ผ่านมา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และรับตารางเรียน เปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๑ ในวันจันทร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1946670845405135.1073741843.1347096362029256&type=1&l=12eb478904