โครงการบวชฟรีมีกุศล

สถาบันการศึกษาในเครือศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ จัดโครงการ บวชฟรี มีกุศล ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ัี่ ๑๔ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา