คณะครูนักเรียนร่วมถวายน้ำนมถั่วเหลือง

คณะครู นร.ร.ร.กสพ.และ ว.ทพพ. ร่วมกับ ผอ.นิภาพร พจนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขก.เขต ๓ จัดทำน้ำเต้าหู้ เพื่อนำไปถวายพระนวกะจำนวน ๑๒๐ รูป วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดมิ่งเมืองพลาราม ขอเชิญคณะครู นร.นศ.ทั้งสองสถาบันร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน สาธุนะคะ