แห่เทียนพรรษา

โรงเรียนกระแสพัฒนาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชการ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ เทศบาลเมืองเมืองพล