กิจกรรมวันวิสาขบูชา

19 พฤษภาคม 2559 คณะครู นักเรียน ร่วมถวายสังฆทานและเวียนเทียนรอบอุโบสถ ณ วันศรีเมือง อ.พล จ.ขอนแก่น