โรงเรียนกระแสพัฒนาร่วมต้อนรับ Mr.Mitsugu Saito อัคราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย