ดร.กษม ชนะวงศ์

ดร. กษม  ชนะวงศ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

                เกิดวันที่                   22  เมษายน พ.ศ.2510   ณ กรุงเทพมหานคร

                สถานที่ทำงาน         วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  179/137     ถนนประชาสโมสร   ตำบลในเมือง   

                                     อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น    40000

                ที่อยู่ปัจจุบัน             28/9  ถนนรามราช ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  40120

                                               โทร. 043-246536-8                โทรสาร 043-246539

       E-mail address :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา

      -  มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

      -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      -  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) University of Texas , Arlington, USA

      -  ดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งสำคัญทางการศึกษา

      -  อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2544-ปัจจุบัน)

      -  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2536-ปัจจุบัน)

      -  ผู้จัดการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2554-ปัจจุบัน)

      -  อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ณ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2546-2553)

      -  กรรมการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

      -  อดีตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น เขต 4 (2 สมัย)

ตำแหน่งสำคัญทางการกีฬา

      -  สภากรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รองเลขาธิการ,  นายทะเบียน,  เหรัญญิก)

      -  ที่ปรึกษาทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุด 19 ปี

      -  ที่ปรึกษาทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุด 20 ปี

      -  อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2547-2550)

      -  ประธานฝ่ายกีฬาฟุตบอล สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน)

      -  ผู้จัดการทีมฟุตบอลเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

      -  ประธานสโมสรฟุตบอลเทคโนพล

      -  ประธานสโมสรฟุตบอลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

      -  ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี (ไทยพรีเมียร์ลีก, ดิวิชั่น 1 และ โปรวิลเชียลลีก)

      -  คณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาแผนการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

      -  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฟุตบอลภูมิภาค สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

      -  ผู้จัดการโครงการ Vision Thailand  โดย  FIFA

      -  วิทยากร FIFA ประจำภาคพื้นเอเชีย

      -  ผู้จัดการทั่วไป ( General Manager ) FIFA Futsal World Cup Thailand 2012

      -  ประธานคณะกรรมการ (CEO) ผู้จัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ตำแหน่งสำคัญทางสังคม

      -  คณะกรรมการมูลนิธิ หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ประธานองคมนตรี)

      -  รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)

      -  คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเขต 4

      -  ที่ปรึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

      -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงพักเพื่อประชาชนของ ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.

      -  อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ.2549

      -  อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.2549

ผลงานที่สำคัญทั่วไป

      -  เป็นตัวแทนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำเสนอ Vision Thailand ณ ประเทศมาเลเซีย

      -  การศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง “ตัวแบบสารสนเทศเชิงพลวัต เพื่อการจัดการเมือง” ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      -  ได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23  ณ จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2549

      -  ได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ.2549)

      -  วิทยากร FIFA (FUTURO III) หัวข้อ Admin. & Management.

      -  ได้รับเชิญเป็นผู้แทนประเทศไทยในการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกรณีศึกษาในหัวข้อ

      -  Best Practices of Measures for the Aged in Khon Kaen 

      -  จากองค์กร    Asian Urban Information Center of Kobe (AUICK)  ณ ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่  26  ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551

     -  ได้รับเชิญเป็นผู้แทนประเทศไทยในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  การพัฒนาด้าน  IT โดย APEC digital Opportunity Center  ระหว่างวันที่ 5 – 9  ตุลาคม  พ.ศ.2552

      -   ได้รับเชิญเป็นผู้แทนประเทศไทยในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  Dimention , Progress & Key Issues in bridging the digital divide โดย APEC digital Opportunity Center  ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554