This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

หน้าแรก

การรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลในโรงเรียน ระดับ "ดีมาก"
วันจันทร์, 14 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนกระแสพัฒนา ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลในโรงเรียน ระดับ "ดีมาก" จากเทศบาลเมืองเมืองพล Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561
          วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑ เพื่อผู้ปกครองและนักเรียน... Read More...
IMAGE ค่ายปลูกจิตสำนึกเด็กเยาวชนนักเรียนไทยห่างไกลยาเสพติด บุหรี่ สุรา ในสถานศึกษา
วันศุกร์, 30 กันยายน 2559
โรงเรียนกระแสพัฒนาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพล (ศป.ปส.อ.พล)... Read More...
IMAGE โครงการบวชฟรีมีกุศล
วันพฤหัสบดี, 15 กันยายน 2559
สถาบันการศึกษาในเครือศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ จัดโครงการ บวชฟรี มีกุศล ประจำปี... Read More...
IMAGE คณะครูนักเรียนร่วมถวายน้ำนมถั่วเหลือง
วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559
คณะครู นร.ร.ร.กสพ.และ ว.ทพพ. ร่วมกับ ผอ.นิภาพร พจนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขก.เขต ๓ จัดทำน้ำเต้าหู้... Read More...

อ่านทั้งหมด....