วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมีเกียรติ นาสมตรึก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ก่อนการแข่งขัน ทางโรงเรียนได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิและผ่านการตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว