Skip to content
Home » ร่วมแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรี ราเมศร์ สุขเป็งทวี ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 จังหวัดขอนแก่น

ร่วมแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรี ราเมศร์ สุขเป็งทวี ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 จังหวัดขอนแก่น

  • by

(2 มีนาคม 2565)
อีกหนึ่งในงานเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการ นายมีเกีรยติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รองผู้อำนวย คณะบุคลากร ได้ร่วมเดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีราเมศร์ สุขเป็งทวี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดของแก่นค่ะ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จที่พี่น้องชาวกสป. ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ❤️